Volvo reclame doorbreekt traditionele genderrol in autosector

Gepubliceerd door Tina Van Poucke op

Volvo reclame met vrouw en man in werkuniform
Volvo reclame, melding 2019.

De Volvo reclame toont twee Volvo-werknemers in werknemersuniform. De ene werknemer heet Alexandra, met functietitel ‘ingenieur’. De andere werknemer heet Bert, met functietitel ’technieker’.

De tekst onder de foto van Alexandra leest: “Initiatief nemen en ervoor gewaardeerd worden, dat kan bij Volvo.” De tekst onder de foto van Bert leest: “Een paradijs voor techniekers, dat is Volvo.


Wat zegt de wetenschap?

Roldoorbrekend

In industriële en technische beroepen is nog altijd sprake van een traditionele arbeidsverdeling. Mannen zijn er veelal leidinggevende, vrouwen ondersteunend personeel. Mannen zijn er overwegend ingenieur of technieker, vrouwen assistent of secretariaatsmedewerker.

De Volvo reclame doorbreekt dit traditionele rollenpatroon. Het toont een vrouwelijke ingenieur. Daarmee schat de Volvo reclame vrouwen en hun technische vaardigheden naar waarde.

Helpt de loonkloof mee dichten

Dit type van reclame gaat in tegen het traditionele rolpatroon. En ook dat helpt onrechtstreeks mee de loonkloof dichten.

Traditioneel zijn vrouwen minder dan mannen aanwezig in leidinggevende posities op de arbeidsmarkt en meer in zorgberoepen waar het loon lager ligt. Dit maakt dat vrouwen over het algemeen minder verdienen dan mannen.

Hoe meer vrouwen in al hun vaardigheden – dus ook leidinggevend én technisch – naar waarde worden geschat hoe meer ze uiteindelijk actief zullen zijn binnen de verschillende beroepssectoren. Meer loongelijkheid is dan troef.

Bronnen rolpatronen

Bevordert de genderneutrale studiekeuze

De Volvo reclame zorgt ook onrechtstreeks voor bewustmaking over studie- en beroepskeuze, in het bijzonder voor meisjes. Want enkel wat je kan zien, kan je worden. Hier dus ingenieur worden, als meisje of persoon die zich zo identificeert.

Dit positieve rolmodel van ingenieur beïnvloedt ook de manier waarop ieder van ons kijkt naar vrouwen in technische studierichtingen en beroepen. Vrouwen zijn er misschien nog in de minderheid, maar ze nog langer stereotyperen als enkel geschikt voor zorgfuncties zit duidelijk fout.

Genderstereotypen en traditionele rolpatronen ontneemt mensen kansen en doet hen onrecht aan. De Volvo reclame gaat hier tegen in.


Wat zeg jij?

7
Volvo reclame 100% menswaardig?

Wat zegt de melder ?
Illustratie: oranje stoplicht

“Wil ik minder vaak zien”

Wat zegt de reclame-industrie (JEP) ?

Niets

– meer over rolpatronen op het Infopunt –