gender

Gepubliceerd door Admina op

Verwijst enerzijds naar de verwachtingen van een maatschappij rond mannelijkheid en vrouwelijkheid (het sociale geslacht) en anderzijds hoe een persoon zich voelt/benoemt (gender-identiteit): man/mannelijk, vrouw/vrouwelijk, iets daar tussenin of noch het een noch het ander (non-binair).

Categorieën: