KLACHTENBRIEF: “Seksistische reclamestickers voor TD ‘Only Kinerotic’ op Internationale Vrouwendag 2023”

Geachte Prof. Dr. Herman Van Goethem in de hoedanigheid van rector van de UAntwerpen,

Geachte Bestuursleden van de studentenvereniging Kinesia vzw,

cc: dienst diversiteit Universiteit Antwerpen


Lees de KLACHTENBRIEF
en teken onderaan als ook jij menswaardige communicatie wilt handhaven aan jouw universiteit.

Rector Prof. Dr. Van Goethem gaf intussen op 24 maart de ondertekenaars over de ganse lijn gelijk. De reclamestickers en de Facebookposts zijn problematisch omwille van seksistisch taal- en beeldgebruik. Het presidium van Kinesia is uitgenodigd voor dialoog. ZORROLA volgt het mee op.

Op 9 maart stuitten wij, studenten FSW, Gender & Diversiteit, academisch personeel en UA medewerkers, in de trappenhal van studentenrestaurant Komida (CST) op meerdere seksistische stickers. De stickers maken reclame voor de TD ‘Kinerotic OnlyFans edition’, georganiseerd door studentenvereniging Kinesia, uitgerekend op 8 maart 2023 ‘Internationale Vrouwendag’. Deze reclamesticker – en het event waarvoor reclame wordt gemaakt – is vrouwobjectiverend, respectloos en vernederend. Het hoort niet thuis op een universiteit die gelijke kansen hoog in het vaandel draagt.

De reclamesticker brengt twee gespiegelde halfnaakte vrouwen in beeld. Hun hoofd valt buiten beeld. Ze dragen een string en zijn gefotografeerd in rugaanzicht, de billen bloot. Beide vrouwen representeren het schoonheidsideaal en moeten studenten via een QR-code naar de Facebookpagina lokken om daar te lezen dat:

 • het “… opnieuw een avond” wordt “waarop alle bronstige studenten hun lust en leed kunnen loslaten op deze bloedhete TD.” 
 • je “… naar goede gewoonte weer kan genieten van heerlijke massages en topless bottle service!” Je je “dus heerlijk kan laten masseren door onze Kinestudentjes, zodat je spieren helemaal ontspannen en klaar zijn om een hele avond lang hard te gaan.”

Het mag duidelijk zijn dat de sticker, zowel als de Facebook aankondiging van de TD zich impliciet richt tot heteroseksuele mannelijke studenten, waarbij de vrouwelijke studenten gereduceerd zijn tot lustobject en hoogstens welkom zijn om zich ten dienste te stellen van de mannelijke aanwezigen. Dit type van communicatie vinden we helaas ook terug op Facebook rond eerdere edities van de TD, met o.a. thema’s als ‘Red Lights District’ en ‘Playboy Mansion’.

Laten we niet zeggen dat het ‘maar reclame’ is, slechts bedoeld is als grap of onschuldig studentenvermaak of studententraditie is. Het probleem van mens- en/of vrouwobjectiverende reclame en sociale media boodschappen niet willen zien, betekent zoveel als het wetenschappelijk media-onderzoek van tafel vegen, waarmee ook onze universiteit internationaal hoog aangeschreven staat. 

Seksueel vrouwobjectiverende boodschappen zeggen

Tegen mannen:

 • dat hun seksuele genot belangrijker is dan de wensen en gevoelens van anderen (lees van vrouwen);
 • dat ze seksueel egoïstisch mogen zijn en ‘recht hebben op seks’;
 • dat het normaal is om vrouwen als lustobject te behandelen;
 • dat seksueel grensoverschrijdend gedrag normaal, grappig en tolereerbaar is of dat vrouwen die er het slachtoffer van zijn het zelf hebben gezocht (bv. “ze hadden zich maar niet zo moeten kleden”).

Tegen vrouwen:

 • dat ze enkel meetellen als ze sexy en aantrekkelijk zijn (lees seksueel aantrekkelijk voor heteroseksuele mannen);
 • ze anderen (lees vooral mannen) te allen tijde lichamelijk moet behagen en plezieren;
 • ze zichzelf ondergeschikt moeten maken aan wat mannen van hen willen; dat ‘neen’ zeggen geen optie is;
 • dat als ze slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, het hun eigen schuld is en ze vooral geen aangifte moeten doen.

Voor meer schadelijke gevolgen zie Zorrola’s Infopunt ‘Objectificatie
(onderzoek naar gevolgen voor non-binaire personen is voorlopig nog onbestaande).

Kortom, boodschappen die laten verstaan dat vrouwen enkel en/of vooral waarde hebben als lustobject horen niet thuis in een universitaire setting. Het is ook niet de eerste keer dat een dergelijke vrouwonvriendelijke reclameboodschap door een studentenvereniging wordt verspreid. Er was aan de UAntwerpen al eerder ophef naar aanleiding van de poster “Boer zoekt hoer” van diergeneeskunde en biologie in 2017.  

Nochtans beschrijf de Universiteit Antwerpen zich op haar website als volgt: 

“De Universiteit Antwerpen biedt ruimte aan diversiteit en geeft gelijke kansen en maximale ontplooiingsmogelijkheden aan haar personeelsleden en studenten.” (1), (2)

Als actief pluralistische instelling wil de Universiteit Antwerpen een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. De troeven en de uitdagingen die eigen zijn aan de diverse (Antwerpse) samenleving geven ons een extra stimulans om in te zetten op gelijke kansen. We doen dit door sensibilisering, beleidsmaatregelen en concrete projecten.” (3)

Vandaar onze eisen om 

 • als rector van een universiteit die gelijke kansen hoog in het vaandel draagt, deze casus van vrouwobjectiverende communicatie stellig en gepast terug te fluiten, zowel de sticker als de Facebookposts;
 • zich als studentenverening Kinesia te bezinnen over de tot hier toe gevoerde communicatie, met het oog op ‘gelijke kansen en maximale ontplooiingsmogelijkheden’ voor iedereen;
 • de eerder door de UAntwerpen ondertekende EGERA ‘Antwerp charter on gender-sensitive communication in and by academic institutions(*) ter harte te nemen en werk te maken van de gemaakte beloftes, wat betreft de gender sensitieve communicatie door studentenverenigingen;
 • in dialoog te gaan met een brede waaier aan studenten, waaronder ook studenten media en communicatie, gender & diversiteit en bijvoorbeeld, een specifiek studentencharter uit te werken en te handhaven om voortaan nog enkel op een menswaardige en inclusieve manier te communiceren.

De universiteit moet een inclusieve plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan enkel wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

“Seks is mooi, in al zijn vormen en voorkeuren, zolang er sprake is van consent en niet van schadelijke gevolgen, ongeacht het gender.”

Uitkijkende naar een reactie van u beiden tegen vrijdag 24 maart 2023, verblijven wij inmiddels,
steeds bereid tot dialoog en/of verdere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Lisa Hendrickx 

Student Gender & Diversiteit
Stagiaire ZORROLA 

ZORROLA – Expertisecentrum voor gender- en menswaardige reclame en communicatie. Een wetenschapscommunicatie project van de Universiteit Antwerpen (Antwerp Media in Society Centre) i.s.m. Amazone vzw kruispunt gendergelijkheid.

JA, ik onderteken mee
zie ook: https://www.facebook.com/ZORROLA.Expertisecentrum
=
28
Kinesia reclamesticker 100% menswaardig?

Getekend door
 • Liesbeth Carpentier, student Gender & Diversiteit, MA Experimentele psychologie en stagiaire ZORROLA
 • Corine Van Hellemont (PhD), coördinator ZORROLA, lid van onderzoeksgroep AmSOC – Antwerp Media in Society Centre en Antwerp Gender and Sexuality Studies Network
 • Dominique Kiekens, lid van 8 Maart Comité
 • Priscilla Hau, PhD-student & mandaatassistent, lid van AmSOC
 • [13/03/2023 11:56 – naam en adres bekend bij zorrola], PhD student
 • Jonas Nikolaï, PhD-student Communicatiewertenschappen, lid van AMSoC (onderzoeksgroep FSW)
 • Rylan Verlooy, Phd-Student
 • Devanshi Saxena, PhD student, lid van 8 Maart Comité
 • Anke Prouvé, student Gender en Diversiteit (en ex-stagiair ZORROLA)
 • Céline Gumus, student, Comac Antwerpen
 • [13/03/2023 17:03 – naam en adres bekend bij zorrola], professor
 • [13/03/2023 17:13 – naam en adres bekend bij zorrola], professor
 • Hanne Tillemans, phd-student, lid van m2p
 • Samira Azabar, Phd-student, lid van 8 Maart Comité
 • Bab Baldwin, Student Gender en Diversiteit, MA Cultuurmanagement
 • Arno Jansen, PhD-student, lid van M2P
 • [13/03/2023 21:06 – naam en adres bekend bij zorrola], Postdoctoraal onderzoeker, Departement Politieke Wetenschappen
 • [14/03/2023 08:25 – naam en adres bekend bij zorrola], Student Gender & Diversiteit
 • Miet Kuppens, Medewerker van de UAntwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Rozemarijn van Dijk, PhD-student
 • Stephanie Maes, Student gender en diversiteit en docent Odisee
 • Petra Meier, UA-medewerker, onderzoeksgroep PPG en A*
 • Miguel Vissers, PhD-student, AMSoC, MIOS
 • Marion Wasserbauer, gastprofessor UAntwerpen
 • Nina Vleugels Claessens, UA-gepensioneerd werknemer
 • [op deze webpagina publiceert ZORROLA enkel de ondertekenaars die hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven – zie formulier hierboven]