Privacyverklaring

ZORROLA draagt zorg voor uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
In onderstaande tekst leggen we uit hoe ZORROLA uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt om uw ervaring zo optimaal mogelijk te maken.

WIE ZIJN WE?
Het Expertisecentrum ZORROLA voor Gender en Menswaardige reclame en communicatie is een samenwerkingsproject van Amazone vzw, kruispunt gendergelijkheid, en de Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep ‘Antwerp Media in Society Centre’ (AMSoC).
Als u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kan dat via email op info.nl(at)zorrola.be of via het contactformulier

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAROM?
Als u zich inschrijft op een van onze nieuwsbrieven, slaan wij uw e-mailadres op. Deze gegevens worden gebruikt om onze nieuwsbrieven door te sturen en om u uit te nodigen voor evenementen. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij een derde partij, Sendinblue die onze mailings verzorgt. Voor de beveiliging van uw gegevens heeft ZORROLA een verwerkersovereenkomst met het gespecialiseerde bedrijf Sendinblue dat de veiligheid van uw gegevens contractueel verzekert op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules.
Wij sturen u alleen nieuwsbrieven via Senindblue als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt die op elk moment intrekken.
Om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of voor een vraag over dit onderwerp: info.nl(at)zorrola.be
– Sociale netwerken
We maken gebruik van sociale netwerken om te communiceren over onze evenementen en voor ZORROLA-nieuws in het algemeen. Soms beantwoorden we reacties die gericht zijn aan ons.
– Cookies
ZORROLA gebruikt cookies op haar site. De gegevens die verzameld worden via deze cookies worden maximaal 12 maanden bewaard.
– Foto’s
Tijdens onze evenementen worden foto’s genomen, enkel voor niet-commerciële communicatiedoeleinden. Als u niet op de foto wilt staan, laat het ons dan zeker weten. Wij geven de voorkeur aan overzichtsfoto’s i.p.v. close-ups.

MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?
Met Seninblue. Met deze partij sloot Zorrola een verwerkingsovereenkomst af.

HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?
Wij hechten veel belang aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten op uw persoonsgegevens. Als u zich wilt beroepen op een van deze rechten, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met ZORROLA door een e-mail te sturen naar info.nl(at)zorrola.be. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk beantwoorden, uiterlijk binnen de 30 dagen.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop ZORROLA omgaat met uw persoonsgegevens, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ZORROLA HOUDT U OP DE HOOGTE VAN ALLE WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID
ZORROLA zal dit privacybeleid in sommige gevallen aanpassen naar aanleiding van wijzigingen van diensten of privacywetgeving.
ZORROLA zal u systematisch informeren via haar website of via haar gebruikelijke communicatiekanalen over elke substantiële wijziging van een verwerkingsactiviteit. Wij zullen uw toestemming vragen voor nieuwe of gewijzigde verwerkingsactiviteiten als de privacywetgeving dit vereist.